gebruikersraad

De gebruikersraad is het inspraakorgaan voor de bewoners en/of de mantelzorgers die de bewoner vertegenwoordigen.

Tijdens de vergaderingen komen diverse thema’s aan bod met betrekking tot het dagelijkse leven in Mozaïek Serviceflats.

In Mozaïek woont de  dagelijks verantwoordelijke deze vergaderingen bij om een goede opvolging te bieden voor de besproken thema’s.

De gebruikersraad vergadert vier maal per jaar.